Πληροφορίες

Οι Εκδόσεις Tower Bridge Books ειδικεύονται στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, και δεσμεύονται να παρέχουν στα σχολεία, τους καθηγητές και τους μαθητές υψηλού επιπέδου σύγχρονο υλικό.
Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στον ξενόγλωσσο τομέα, το καινοτόμο υλικό μας καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών στον 21ο αιώνα, εισάγοντας τη συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) σε υψηλό επίπεδο. Συνδυάζοντας παραδοσιακές τεχνικές διδασκαλίας και δραστηριότητες με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, το υλικό μας όχι μόνο βελτιώνει την επίδοση των μαθητών, αλλά προσφέρει στους καθηγητές και τα σχολεία τα καλύτερα εκπαιδευτικά εργαλεία.
Οι Εκδόσεις Tower Bridge Books στόχο έχουν να χτίσουν γέφυρες μεταξύ ανθρώπων, φυλών και πολιτισμών, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος μέσω του πρωτότυπου υλικού εκμάθησης της αγγλικής, και να δοθούν ίσες ευκαιρίες για όλους.